Kwesta na rzecz Domu Hospicyjno - Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie

W dniu 1 listopada 2013 roku Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski po raz kolejny uczestniczył w publicznej zbiórce pieniędzy na rzecz Domu Hospicyjno - Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie. Kwesta zorganizowana została na cmentarzu komunalnym w Darłowie. Wolę bezinteresownej chęci pomocy podczas zbiórki wyrazili wraz z Starostą pracownicy jednostek samorządowych, darłowskiej Rady Miasta oraz hospicjum.

 

Jubileusz 25-lecia Zofii Krakowiak

Dnia 25 października 2013r. podczas obrad Rady Gminy Darłowo miał miejsce jubileusz 25lecia pełnienia funkcji sołtysa wsi Kopań przez Panią Zofie Krakowiak. Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski złożył na ręce Pani Zofii kwiaty oraz gratulacje. Po części uroczystej Starosta wziął udział w sesji rady gminy odpowiadając na pytania radnych.

Remont budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie zakończony

Dnia 25 października 2013 Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski dokonał odbioru remontu budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Prace zostały wykonane w zakresie obróbki kominów, uzupełnienia ubytków okiennych, gzymsu, wykonanie wiatrownic oraz ocieplenia łącznika. Wartość inwestycji 73439,74 zł.

Dożynki Gminne Pałówko 2013

22 września 2013 roku w Pałówku w Gminie Postomino odbyły się ostatnie dożynki w Powiecie Sławieńskim. Gospodarzem Dożynek był wójt gminy Postomino Janusz Bojkowski oraz sołectwo Pałówko. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, bowiem uczestnikami imprezy byli mieszkańcy z terenu całego Powiatu Sławieńskiego. W dożynkach udział wziął Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski.Obchody święta plonów uświetniły piękne wieńce dożynkowe, występy, konkursy, loteria fantowa oraz zabawa taneczna. Tego wszystkiego nie zabrakło 22 września, podczas Dożynek gminnych Pałówko 2013.

66 lat OSP Kowalewice

    21 września 2013 roku w Kowalewicach w Gminie Darłowo obchodzono uroczystości z okazji 66–lecia OSP Kowalewice. Trud i poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom na przestrzeni 66 lat przez strażaków z Kowalewic zostały docenione. W sobotę odbyła się tam uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru. W uroczystościach wziął udział Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski.

    Sztandar został poświęcony i przekazany prezesowi OSP Kowalewice Witoldowi Kowalskiemu, który dokonał jego prezentacji.

Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2013 roku na Skwerze gen. Władysława Sikorskiego w Darłowie w 74. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę obchodzono „Dzień Sybiraka” .

W obchodach wziął udział Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski. Uroczystości rozpoczął prezes Związku Sybiraków Koła Terenowego w Darłowie Pan Janusz Kasperek.

„Światowy Dzień Sybiraka” ma na celu uświadomić jakie były prawdziwe losy zesłańców oraz utrwalić ustny przekaz dziejów Sybiraków. Organizatorami tegorocznych obchodów był Związek Sybiraków Koło Terenowe w Darłowie oraz Miasto Darłowo.