Dobiesław

Rolnicza miejscowość w gm. Darłowo

Ryglowa zabudowa z XIX wieku; Gotycki kościół z częściowo zachowanym wyposażeniem.

Ostrowiec

Miejscowość położona na południe od Sławna.


Zespół pałacowo - folwarczny z początku XIX w.; Kościółek Podwyższenia Krzyża Św. (SV w.); Pierścieniowate grodzisko z X-XII w.; Szkolne Muzeum Wsi i Rolnictwa

Janiewice

Rolnicza wieś na południe od Sławna, dawna siedziba Hohenzollernów.

Opuszczony pałac myśliwski z końca XIX w.;

Rezerwat florystyczny ,,Janiewickie Bagno''

Pałowo

Kosciół pw. Wniebowzięcia NMP z 1989 r.

Kwasowo

XIX-wieczny pałac z czterospadowym dachem; Kościół z 1733r. z barokowym wyposażeniem.

Pieńkowo

 Punkt widokowy - Srebrnogóra(62m. n.p.m.);

Niemica

Wieś nad Bielawą.

Odnowiony młyn wodny z końca XIXw.; Centrum edukacji ekologicznej(czerpalnia papieru)

Stary Kraków

Murowany gotycki kościół z XV stulecia. Zachowana XIX-wieczna zabudowa szachulcowa.