Bogusław Migiel

a

Boguslaw Migel to artysta rzeźbiarz z 30-sto letnim starzem praktycznym, który w początkowej fazie swojej twórczości zajmował się tą profesją, jako amator. Obecnie jego twoczośc na tyle się rozwinęła, że stał się zawodowcem, który umie sobie poradzić  z różnymi formami  tworzonymi w drewnie. Jego twórczośc  ma charakter samoistny - wszystko co osiągnął, jest  wynikiem ciągłej pracy.